Hjälp till
KAMBODJA

Med visionen att ge mat och utbildning till

utsatta barn på Kambodjas landsbygd. 

UTBILDNING 

OCH NÄRINGSRIK MAT


FEED International grundades 2004 och driver idag ett soppkök och ett skolprogram för barn utanför staden Kampong Thom i centrala Kambdoja. I soppköket kan barn i skolåldern äta sig mätta på näringsrik mat flera dagar i veckan. Barn i utsatta områden är beroende av utbildning för att ta sig ut ur fattigdomen. Vi hjälper 30 barn från byn Tapok K'nong med skolavgifter, skolböcker, uniformer och skolskjuts för att kunna gå i grundskolan Solid Rock Academy.

Insamlingar sker genom privata givare, kyrkor, andra organisationer, second hand-försäljning mm. Under åren som gått har vi gjort många punktinsatser och genomfört flera mindre projekt för att ge utsatta människor en bättre framtid. Alla bidrag går oavkortat till de olika projekten.   

OM OSS


FEED International samarbetar med BILEG Community Outreach och missionärer i Kampong Thom, Kambodja.
Bidrag som skänkes går via Betelkyrkan i Hallaryd direkt till hjälparbetet i Kambodja. 

VI ARBETAR FÖR BARNS RÄTTIGHETER I KAMBODJA


Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en väg ut ur fattigdomen för utsatta barn i Kambodja. Under 1970-talet krossades skolsystemet totalt av de Röda khmererna och en hel generation växte upp utan att kunna läsa och skriva. Många förändringar till det bättre har skett fram till idag och många barn börjar i skolan. En stor utmaning är att få barnen att fullfölja sin utbildning, istället för att hoppa av skolan och hjälpa sina föräldrar med jordbruk och andra sysslor i hemmet. Risken att hamna i barnarbete eller prostitution är stor.